1972 - Xoghol u Snajja' ta' l-imghoddi

Regular price €20.00

Tax included.

A 1972 Maltese history 198 page book - 'Xoghol u Snajja' ta' l-imghoddi' by Guze' Galea