2008 - Fuq it-Tron ta’ Pietru – Storja tal-Papiet ta’ qaddisin u midinbin

Regular price €6.00

Tax included.

A 2008 Maltese Religious history 247 page book - 'Fuq it-Tron ta’ Pietru – Storja tal-Papiet ta’ qaddisin u midinbin' by Chev. Stanley Mangion